เมื่อวันหนึ่งต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่รักไป ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดไหน โดยเฉพาะสุนัข ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมาก และแพร่หลายในทุก ๆ ที่นั้น ผู้เป็นเจ้าของหลาย ๆ คน อาจจะไม่รู้มาก่อนว่า มี วัดกระทุ่มเสือปลา ใกล้ 4 แยกประเวศ หรือวัดคลองเตยใน เป็นการทำการกุศลกึ่งธุรกิจ ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเพียงอย่างเดียว หรือมีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับคนให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบใด ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการเก็บตามความเหมาะสม และไม่ได้เก็บเพื่อหวังผลทางด้านกำไร แต่จะเป็นไปในทางบำรุงวัดวัดกระทุ่มเสือปลา วัดคลองเตยใน ที่คอยรองรับกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน นำพามาซึ่งความทุกข์ เศร้าโศก เสียใจ ให้กับผู้ที่รัก และผูกพันกับสัตว์เลี้ยงอย่างมาก

วัดกระทุ่มเสือปลา จะมีการดำเนินการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ไปรับที่บ้าน โรงพยาบาลสัตว์ หรือหากผู้เป็นเจ้าของสะดวกจะมายังสถานที่จัดงานเองก็สามารถทำได้ เมื่อมาถึงแล้วก็อาจจะพูดคุยถึงรายละเอียดความต้องการว่าทางเจ้าของสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงต้องการทำอะไรบ้าง ต้องการเผาเลย หรือจัดงานพิธีกรรมทางศาสนาให้ด้วยเช่นเดียวกับคน ซึ่งตรงนี้ ผู้เป็นเจ้าของแต่ละคนก็จะให้ความสำคัญแตกต่างกันไป บางคนจะทำที่วัดคลองเตยใน หรือบางคนอาจจะไม่ทำก็ได้ ก็ตามแต่ความรัก ความผูกพัน อาลัย อาวรณ์ว่ามีมากน้อยแค่ไหน

ซึ่งรายละเอียดพิธีกรรม และค่าใช้จ่าย ทางวัดกระทุ่มเสือปลา ก็จะประเมินตามกิจกรรม อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และวิธีการดำเนินงาน ว่าเหมาะสม สมควรเท่าไหร่ ให้ตรงกับงบประมาน และความต้องการของผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ส่วนมากแล้ว ก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก เพราะต้องการเน้นการบริการที่ประทับใจให้มากที่สุด สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง การที่จะรับบริการ จึงต้องทำการหาข้อมูลก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าเราพึงพอใจที่จะใช้บริการในระดับใด ตามกำลังทรัพย์เราจะเอื้ออำนวย ไม่ให้เกินตัวเกินไป และดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา

ไม่ว่าผู้เป็นเจ้าของจะเลือกเผา วัดกระทุ่มเสือปลา วัดคลองเตยในก็ล้วนเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการกับร่างไร้วิญญาณของสัตว์แสนรักของเราทั้งสิ้น เพราะนับว่าเป็นความรับผิดชอบทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงของเราเอง และรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะไม่ถือวิสาสะ ไปทิ้งร่าง หรือฝังไว้ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่นปัญหาโรคระบาดที่อาจมากับร่างของสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจเป็นที่แพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็นการรบกวนทางกลิ่นต่อบริเวณรอบ ๆ ข้างด้วย หากทำอย่างไม่ถูกวิธี บริการวัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดคลองเตยใน มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นธุรกิจที่ดีต่อจิตใจของผู้ที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักอย่างยิ่ง