การเลี้ยงสุนัขหรือน้องหมาในปัจจุบันนั้นมีการดูแลมากว่าคำว่า “สัตว์เลี้ยง” สำหรับคนที่รักสุนัขมาก ๆ จนมีคำกล่าวที่ได้ยินฮิตติดหูกันอยู่บ่อย ๆ ว่าเป็นทาสหมาก็ต้องดูแลหมาให้ดีนั่นเอง ซึ่งทาสหมาอย่างเรา ๆ อย่างนี้ก็คงต้องให้ความใส่ใจและดูแลน้องหมาให้มากว่าที่จะคิดว่าเขาคือสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องการกิน การนอน การใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงวันที่เขาไม่อาจอยู่กับคุณต่อไปได้ ไม่ว่าจะด้วยอาการป่วย หรือตามอายุขัยของเขาที่ถึงวาระแล้วก็ตาม เชื่อว่าทาสหมาย่อมต้องอาลัยและต้องการดูแลน้องหมาของตนเองในวินาทีสุดท้ายให้ดีที่สุดนั่นเอง ดังนั้นจึงมีการฌาปนกิจน้องหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักให้กับคุณ ซึ่งวัดคลองเตยใน ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ช่วยในการทำพิธีกรรมทางศาสนาให้กับน้องหมาเช่นเดียวกับพิธีกรรมของคนนั่นเอง

วัดคลองเตยใน สถานที่ฌาปนกิจที่จะช่วยปลดปล่อยน้องหมาไปสู่สวรรค์

วัดคลองเตยใน นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ ซึ่งการเผาศพน้องหมานั้นก็ยังคงจัดทำตามรูปแบบประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ทั้งยังมีพิธีกรรมและลำดับขั้นตอนที่เฉกเช่นเดียวกับพิธีกรรมของบุคคลอันเป็นที่รักของคนทั่วไปด้วย เช่น

-มีการจัดนำศพน้องหมาแสนรักบรรจุใส่โลงเย็นเพื่อรอทำพิธีกรรมตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ศพของน้องหมายังคงสภาพเดิม ให้มีความสมบูรณ์อยู่เช่นเคย

-มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ด้วยพระสงฆ์ของวัดคลองเตยในทุกลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับคน ตั้งแต่ขั้นตอนนิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และเผาศพในเตาเผาปลอดสารพิษ ซึ่งเตาเผาศพที่ปลอดสารพิษนี้ นอกจากจะสร้างความสบายใจที่ไร้กังวลให้กับผู้ใช้บริการเผาศพน้องหมาแล้ว ยังทำให้ไม่มีสารพิษปนเปื้อนออกมาในขณะทำการเผาศพน้องหมาอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงอิ่มใจจากการสัมผัสได้ว่า ในโอกาสสุดท้ายของน้องหมาที่แสนรักของคุณ เขาก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ไม่ทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอากาศได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสิ่งดี ๆ ที่เป็นสิ่งน่ารัก ๆ แม้ในขณะที่เขาจะไม่อยู่กับคุณแล้วก็ตาม

เพราะในวาระของสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เป็นมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยงนั้น การจากไปของเขาสามารถทำให้คุณเสียใจอย่างที่สุดได้ ดังนั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่เขาไม่สามารถอยู่หยอกล้อ หรือสร้างความน่ารักให้กับคุณได้อีกต่อไปแล้ว คุณก็ยังคงสามารถทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเขาได้ด้วยการเผาศพของเขาให้ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งวัดคลองเตยในก็นับเป็นสถานที่หนึ่งที่จะช่วยปลดปล่อยให้น้องหมาขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนสวรรค์ได้ตามพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง คุณจึงสามารถใช้บริการฌาปนกิจศพน้องหมาที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของคุณได้ที่วัดคลองเตยในนี้ได้นั่นเอง