ทราบหรือไม่ว่าเหตุใด เมื่อสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต หลายคนจึงมีการทำบุญอุทิศส่วนบุญต่าง ๆ ให้ด้วยการจัดงานศพ ให้กับสัตว์เลี้ยงที่วัดต่าง ๆ นั่นก็เพราะว่างานเหล่านี้เป็นเสมือนการส่งให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดี เป็นการส่งดวงวิญญาณอย่างถูกวิธี ที่สำคัญคือเป็นวิธีการที่สร้างความสบายใจ บรรเทาความทุกข์ในจิตใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ให้คลายความเศร้าโศกและให้หวงนึกถึงเรื่องราวดี ๆ ที่เคยมีร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยนั้น การทำพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาอย่างถูกต้องจะทำให้ผลบุญนั้นหนุนนำให้สัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตได้พบพานกับสิ่งดี ๆ

เมื่อทราบดังนี้แล้วคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมจึงต้องมีบริการรับจัดงานศพสุนัข ตามวัดต่าง ๆ อย่างวัดคลองเตยใน ที่มีความพร้อมและความเข้าใจในงานศพประเภทนี้ วิธีการต่าง ๆ ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่โทรติดต่อไปยังพนักงานของบริการรับจัดงานศพ งานเผาศพสัตว์เลี้ยงและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ การจัดการงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนงานและดำเนินงานให้ออกมาได้อย่างตรงใจของลูกค้ามากที่สุด

ในช่วงเวลาที่ต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก หลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกเคว้งคว้าง และมีความสับสน ขาดความพร้อมที่จะแพลนงานหรือคิดว่าจะทำอะไรต่อไปดี กล่าวคือสภาพจิตใจยังอยู่ในภาวะย่ำแย่อยู่ บริการรับจัดงานศพวัดคลองเตยใน จึงน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการจัดพิธีการสำคัญให้ออกมาอย่างครบสมบูรณ์และดีที่สุด

แต่ทั้งนี้เอง ที่วัดคลองเตยใน หรือวัดอื่น ๆ นั้น ก็มีกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ การที่เรามีผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้มีความชำนาญ มาช่วยจัดแจงและอำนวยความสะดวกในทีเดียว จึงเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากบริการรับจัดงานศพนั้นจะเริ่มตั้งแต่ การไปรับศพจากสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงพยาบาลสัตว์ หรือสถานที่ภายนอก เป็นต้น มีการจัดเตรียมโรงศพของสัตว์เลี้ยง และของที่ใช้ในงานพิธี เช่น ธูปเทียน ดอกไม้จันท์ ฐานเผาศพ โกศใส่อัฐิ เป็นต้น ตลอดจนขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพระสงฆ์ การทำบุญให้แก่ดวงวิญญาณสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้ว ที่วัดใกล้บ้านวัดคลองเตยใน

สุดท้ายนี้หากใครกำลังมองหาวิธีการในการทำบุญ ส่งดวงวิญญาณให้กับสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม การเลือกใช้บริการรับจัดงานฌาปนกิจที่วัดคลองเตยใน น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แบบสุด ๆ เพราะมีทั้งความรู้ ความเข้าใจและการทำงานอย่างมืออาชีพ