ทั้ง ๆ ที่ยังมีหลาย ๆ คนที่ไม่เห็นด้วยกับการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดอภิธรรมศพให้กับน้องหมาและสัตว์เลี้ยง แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิด ถ้าจะอิงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง ๆ เพราะทุกชีวิตควรได้รับการเคารพแม้กระทั่งศพสัตว์เดรัจฉาน หรือ ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่ง คือ ด้านสุขอนามัยและความสะอาด ถ้าหากน้องหมาและสัตว์เลี้ยงได้ตายลงไป การขุดดินฝังจะเพียงพอต่อการป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้หรือไม่ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ที่มาจากซากศพ หนึ่งวิธีที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเผาศพ ที่วัดคลองเตยในมีบริการอย่างครบวงจร และมีเจ้าของน้องหมาและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ให้ความสนใจ นิยมนำมาจัดงานศพพร้อมทั้งแสดงความจำนงให้มีพิธีกรรมทางศาสนา

จัดงานศพน้องหมาและสัตว์เลี้ยงวัดคลองเตยในกำลังมาแรงเพื่อคนเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ เพราะอะไรและจากใครบ้าง?

  • บริการที่วัดคลองเตยในและที่อื่น ๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดที่มีการจัดเตาศพให้กับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะและพร้อมที่จะอนุญาตให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดศพให้อีกด้วย คงไม่ใช่เห็นแก่ปัจจัยในการนิมนต์ แต่มองว่าเป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกับเจ้าของน้องหมาและสัตว์เลี้ยง ตัวเจ้าของจะได้มีจิตใจที่หมดห่วงจากการได้ทำสิ่งที่ดีให้กันในวาระสุดท้ายของชีวิตและความผูกพันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา
  • เจ้าของน้องหมาและสัตว์เลี้ยง ที่มีความประสงค์ตามความรู้สึกของคนที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ย่อมต้องการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีย่างสงบและวิธีที่ดีที่สุดก็คือการจัดงานศพตามพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดคลองเตยในและตามสภาพแวดล้อมในเมืองที่ไม่เอื้ออำนวยให้จัดการในรูปแบบอื่น
  • การสนับสนุนด้านกฎหมาย น่าจะมีรับรองให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันการทิ้งศพสัตว์เลี้ยงตามที่สาธารณะและแม่น้ำลำคลอง ซึ่งจะกลายเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  • การสนับสนุนจากคนในสังคม เพราะสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ สอนให้คนมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง และยังสามารถเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น คนหรือบริษัทรับจัดงาน กิจการร้านขายดอกไม้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่สัปเหร่อก็มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

ในเมื่อการจัดงานศพน้องหมาและสัตว์เลี้ยงกำลังมาแรงที่วัดคลองเตยในและผู้คนก็นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็น่าจะมีการให้การสนับสนุนให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและถูกใจ หรือถ้าจะเพิ่มความสะดวกให้มีทั่วเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่ วัดกระทุ่มเสือปลา ซ.อ่อนนุช 67 ใกล้สี่แยกประเวศ หรือ วัดน้อยนอก เชิงสะพานพระนั่งเกล้า เรื่องถูกต้องที่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงเรื่องความเหมาะสมอาจจะตามมาในอนาคต แต่เรื่องความถูกใจนั้นมีให้แน่นอน