สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวที่ตาย ถ้าเจ้าของจะเอาไปฝังในที่สาธารณะหรือจะเอาศพไปลอยน้ำทั้งร่างแบบนั้นเลย ตามกฎหมายการดูแลรักษาความสะอาดของเทศบาลระบุไว้ชัดว่าไม่สามารถทำได้ ในเมื่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่สามารถหลีกหนีสัจธรรมของโลกที่ว่า เราเกิดมาเพื่อพบและจากกันในวันหนึ่งได้ ก็คงต้องมีการคิดเตรียมใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการสิ่งต่าง ๆ เมื่อวันที่จะต้องเกิดการสูญเสียมาถึงเอาไว้ สำหรับวัดคลองเตยในเผาสุนัขก็จัดว่าเป็นหนึ่งทางเลือกในการจัดการเรื่องเหล่านี้ ซึ่งคุณแค่ต้องจัดเตรียมสำรองเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานเอาไว้เท่านั้น

วัดคลองเตยในเผาสุนัขนับว่าเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการร่างของสัตว์ที่เสียชีวิต ซึ่งวัดคลองเตยในเผาสุนัขในแต่ละครั้งก็จะมีค่าบริการไม่แพง ปกติแล้วค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันต้น ๆ เท่านั้น นอกจากวัดคลองเตยในเผาสุนัขจะตอบรับจัดการเรื่องนี้แล้ว ก็ยังมีวัดอื่นอีกบางวัดที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยเช่นกันอย่าง วัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดน้อยนอก ที่นอกจากจะมีบริการเรื่องของการเผาฌาปนกิจแล้ว ยังมีบริการรับจัดเป็นงานศพสุนัขแบบเต็มรูปแบบด้วย เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้ทำพิธีส่งสุนัขครั้งสุดท้าย และนับเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เลี้ยงเกิดความสบายใจคลายความเศร้าเสียใจไปได้บ้าง

วัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดน้อยนอก จะมีเตาเผาสัตว์เลี้ยงเฉพาะที่สร้างขึ้นมาแบบเดียวกันกับวัดคลองเตยในเผาสุนัข ซึ่งเตาเผานั้นก็จะออกแบบมาให้เป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ สามารถใส่ร่างของสุนัขพันธุ์ใหญ่เข้าไปได้ จึงเผาสัตว์เลี้ยงได้ทุกขนาด ก่อนจะทำการเผานั้น ทางวัดทั้งสองแห่งก็จะมีการประกอบพิธีให้ ซึ่งพิธีก็จะแบ่งเป็นพิธีทางศาสนาของสงฆ์กับพิธีทางความเชื่อของทางฆราวาส ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทั้งหมด ที่คุณต้องเตรียมไว้หลัก ๆ ก็จะที่ประมาณ 1,500 – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับเจ้าของหรือเจ้าภาพของงานว่าจะต้องการประกอบพิธีอะไรบ้าง ก็อาจจะมีส่วนต่างเพิ่มไปอีกเล็กน้อย ซึ่งเงินจำนวนนี้สำหรับวัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดน้อยนอก จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการประกอบพิธีในบริจาคให้เป็นทุนค่าอาหารสุนัข และแมวที่ถูกนำมาปล่อยตามวัดต่าง ๆ ฉะนั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือว่าไม่แพงและได้ทำบุญเพื่อน้องหมาจริง ๆ

หากคุณกำลังหาวัดที่มีบริการแบบเดียวกันกับวัดคลองเตยในเผาสุนัขเพราะไม่สะดวกในการไปจัดงานที่วัดดังกล่าว ก็สามารถเลือกใช้บริการอีก 2 วัดที่กล่าวมาข้างต้นได้ วัดกระทุ่มเสือปลา อยู่ที่อ่อนนุช และวัดน้อยนอก อยู่นนทบุรี บริเวณเชิงสะพานพระนั่งเกล้า มีบริการในด้านนี้เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูง เตรียมเงินไว้หลักพันหน่อย ๆ ก็จัดพิธีได้ และแถมยังได้ทำบุญกุศลช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ทางอ้อมด้วย