สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนส่วนใหญ่นิยมเลือกเลี้ยง เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ง่าย นิสัยดี ซื่อสัตย์ และมีนิสัยน่ารัก การเลี้ยงดูสุนัขจะใช้เวลาตั้งแต่แรกเกิดไปจนสิ้นอายุขัย จึงทำให้คนและสุนัขผูกพันกันเป็นอย่างมาก จนเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และเมื่อมาถึงวันที่สุนัขต้องตายจากไป การจัดทำศพสุนัขจึงถือเป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำให้สัตว์เลี้ยงที่เรารักได้

ในปัจจุบันได้มีออแกไนซ์หรือบริษัทที่รับทำศพสุนัขออกมาให้บริการมากขึ้น เพราะได้เล็งเห็นความสำคัญของความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสุนัข ที่เมื่อเราสูญเสียสิ่งที่รักไปเราก็ต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา บริการรับทำศพสุนัขจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจัดงานศพให้สุนัข ความเชื่อในการทำศพสุนัขถือว่าไม่ผิดพระวินัย แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่จัดงานทำศพสุนัขมากกว่าว่ามีเจตนาที่ดีแค่ไหน ซึ่งหากเป็นการจัดทำด้วยเจตนาอันดี สุนัขที่เสียชีวิตไปแล้วก็สามารถร่วมอนุโมทนาบุญส่วนนั้นได้

ขั้นตอนของการทำศพสุนัข ทางออแกไนซ์หรือบริษัทที่รับทำศพสุนัขจะให้บริการตั้งแต่การเดินทางไปรับศพสุนัข ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล โดยจะต้องทราบถึงสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนว่าเป็นการเสียชีวิตแบบติดเชื้อหรือไม่ เพราะหากเสียชีวิตแบบติดเชื้อจะต้องใช้หีบห่อสำหรับการติดเชื้อโดยเฉพาะและนำใส่โลงเย็น เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ออกไปติดสู่สัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ได้ จากนั้นก็จะพาสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ฌาปนกิจหรือวัดที่รับทำศพสุนัขเพื่อทำการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงตามหลักของศาสนา ได้แก่ การสวดศพ การชักผ้าบังสุกุล การถวายสังฆทาน การเผาศพ และการเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงเพื่อลอยอังคาร จะเห็นได้ว่าพิธีการทางศาสนาเหล่านี้เป็นพิธีที่ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว หากท่านไม่สะดวกไปร่วมพิธีก็สามารถฝากทางผู้จัดงานทำพิธีแทนได้จนจบขั้นตอน หรือหากไม่สะดวกจัดงานทันทีก็สามารถฝากแช่แข็งไว้ได้ก่อนเช่นกัน

สำหรับคนที่รักสุนัขแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้สุนัขที่ตัวเองรักต้องตายจากไป แต่การตายก็เป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือช่วยส่งเขาให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี การจัดทำศพสุนัขจึงถือเป็นการส่งครั้งสุดท้ายที่เจ้าของจะทำให้ได้ และด้วยความรักที่ท่านมีต่อสัตว์เลี้ยง มันก็จะสามารถรับรู้และร่วมอนุโมทนาบุญของท่านได้